Våga fråga barn om övegrepp

Ett av fem barn i Sverige uppger att de utsatts för ett sexuellt övergrepp. Övergreppen lämnar spår i ett barns kropp och själ, men alldeles för få barn får det stöd som de behöver och har rätt till.

”Berätta, sätt ord på vad jag varit utsatt för och hur illa det är, annars fattar inte vuxna”. Så sa en flicka som går i behandling hos Rädda barnen för de övergrepp hon varit utsatt för på nätet.

Hon är ett av de många barn som behöver en vuxen som för hennes talan och hjälper henne att läka sina upplevelser.

Övergreppen på internet har under senare år ökat dramatiskt och för barn som utsatts på nätet är vetskapen om att den förnedring man utsatts för finns dokumenterad i bild och film ofta outhärdlig.

Barnen lider

Oavsett om övergrepp sker on- eller offline vet vi att konsekvenserna för barnet blir de samma i symptom och psykiskt lidande. På Rädda barnens centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer möter vi några av dessa barn.

Vi möter barn och unga som levt sin enda barndom utan att någon gång ha fått frågan om vad deras problem faktiskt handlat om.

Men vi ser också att om barn som utsatts får rätt stöd och behandling, finns goda möjligheter att gå vidare och utvecklas i livet.

Prata om gränser

Tyvärr kommer bara en liten del av alla fall av sexuell utsatthet till myndigheternas kännedom. Få barn som utsatts får alltså det stöd som de behöver och har rätt till.

Det är inte traumatiserande för ett barn att få frågan om det upplevt våld eller övergrepp. Det är traumatiserande att bli utsatt för övergrepp och det är ett svek mot barnen när vuxna inte vågar ställa frågan. Det är också ett svek mot barnen att inte göra precis allt vi vuxna kan för att förhindra och upptäcka övergrepp.

Därför behöver alla viktiga vuxna i barns närhet våga prata med barn om kroppen, kroppens gränser och om rätten att säga nej. Det både skyddar barnen och ökar sannolikheten för att barn vågar berätta om något faktiskt har hänt.

Mer kunskap behövs

För att underlätta för vuxna att prata med barn om kroppen och gränser på och utanför nätet, har Rädda barnen tagit fram två handböcker: Stopp! Min kropp! och #nätsmart. Båda handböckerna finns att läsa och beställa på Rädda barnens webbplats.

Men det finns också mycket som samhället kan göra för att på riktigt ta ansvar för att skydda barn från övergrepp. Där barn är, behövs mer kunskap både för att förebygga brott och ge rätt stöd till barn som utsatts.

Skolan behöver lära barn om kroppslig integritet och om övergrepp. Personal inom elevhälsan, socialtjänsten och barnpsykiatrin behöver fråga barn om erfarenhet av våld eller övergrepp.

Bostadsorten avgör

Verksamheter för barn ska ha tydliga rutiner för att förhindra, upptäcka och anmäla sexuella övergrepp och alla utbildningar för yrken som innebär direkt kontakt med barn behöver innehålla kurser om att förebygga och upptäcka sexuella övergrepp.

Barn som utsatts ska också få tillgång till traumabehandling var än i landet de bor. Tyvärr ser det inte ut så i dag, möjligheten till anpassad behandling är ett lotteri som avgörs av var i landet barnet råkar bo.

Barn är helt beroende av att vuxna ser och agerar. Oavsett om vi träffar barn hemma, i idrottsföreningen eller som professionella, kan vi ha en viktig roll i att skydda barn och att uppmärksamma barn som behöver stöd. Tillsammans kan vi bryta tystanden och på riktigt ta vårt ansvar – för barnens skull.