Välj Christian Carlsson till KDU-ordförande

Christian Carlsson är en slitvarg som har gått den långa vägen i KDU. Idag arbetar han som politisk sekreterare i Stockholms stadshus och har goda kunskaper om hur medieklimatet fungerar. Han är rätt kandidat för en framgångsrik valrörelse.

Sara Skyttedal har meddelat att hon inte kandiderar för ytterligare ett år som ordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet.

Vi, ledamöter av förbundsstyrelsen och ordföranden i KDU:s utskott, är tacksamma för Sara Skyttedals hårda arbete och kan konstatera att KDU sällan eller aldrig, har spelat så stor roll i svensk politik som under de senaste åren.

Genom hennes beslut aktualiseras frågan om KDU:s framtid och vem som ska ta över ordförandeklubban vid riksmötet i höst. För vår del är det självklara valet Christian Carlsson som idag är förste vice förbundsordförande i KDU.

Kunskap om medieklimatet

Christian Carlsson är en slitvarg som har gått den långa vägen i KDU. Han började sin politiska bana i KDU Wermland och skolades av Kristdemokratiska storheter som Charlie Weimers, Peter Kullgren och Erik Nilsson.

Därefter flyttade han till Stockholm och inledde arbetet med att bygga upp ett KDU Stockholm som idag har drygt 1 200 medlemmar. Christian Carlsson vet vad som krävs för att bygga en stark organisation och har ett brett kontaktnät i svensk politik.

Idag arbetar Christian Carlsson som politisk sekreterare i Stockholms stadshus hos Erik Slottner. För en förbundsordförande är vetskapen om hur medieklimatet fungerar ovärderligt.

Vi tror att det är svårt att gå i en bättre skola för att ”komma igenom bruset” än Stockholms stadshus. Det i kombination med en stark politisk profil och en personlighet som är lätt att fatta tycke för gör honom till den kandidat som har de bästa förutsättningarna för att KDU även framöver ska vara det ungdomsförbund som syns allra mest i nationell media.

Många är tacksamma

När vi talar med aktiva kristdemokrater runtom i landet upplever vi ett starkt och genuint stöd för KDU. Många uttrycker tacksamhet över de lokala KDU:arnas hårda slit i valrörelser. De som för tillfället saknar en aktiv KDU-klubb vill gärna att vi ska hjälpa till för att starta upp en. Det är otroligt roligt!

Att öka antalet orter i Sverige med aktiva KDU-klubbar är ett hårt arbete och det krävs passion, tuffa uppoffringar och glädje för att lyckas.

Christian Carlsson har i alla de sammanhang där han har verkat ökat engagemangsgraden. Det gäller såväl i KDU- som i KD-sammanhang. Det gör honom till rätt kandidat för att rigga KDU för en framgångsrik valrörelse 2018.