Vilka värden är svenska?

I debatten om att förbjuda innehav av barnpornografi på 1990-talet så lyftes vårt lands demokratiska rättigheter fram av de som motsatte sig en kriminalisering. Nu talar statsministern om svenska värden – men har svårt att förklara vilka värden som är unikt svenska.

Åsiktsklimatet i Sverige är pålitligt till skillnad från sommarvädret. Det är enkelt att göra en säker prognos. Solen skiner ständigt på dem som placerar sig med majoritetsuppfattningen.

De som företräder en minoritets ståndpunkt kämpar istället alltid i motvind. Ofta bemöts de med iskyla och ibland haglar skymforden över dem.

Men majoriteten har inte alltid rätt. Förra veckans nummer av Poletik visar just på detta. Det principiella motstånd som fanns mot ett innehavsförbud av barnpornografi för 24 år sedan är i dag borta. Trots att denna uppfattning då försvarades av en majoritet.

Vilka värden avses?

De politiker, jurister och liberala ledarsidor som i början av 1990-talet motsatte sig förbudet hänvisade till grundlagen. Man argumenterade med hänvisning till en omsorg om vårt lands demokratiska rättigheter.

Just detta är värt att påminna sig om. Särskilt när det nu tvärpolitiskt talas om vikten av att värna demokratiska rättigheter och demokratiska värden.

Statsministern talar om svenska värden. Men vilka värden är unikt svenska? Tror Stefan Löfven att Sverige är en isolerad värdegemenskap som är intakt och unik just för det svenska?

Lätt att motbevisa

Det resonemanget är lika unket som den turkiske presidentens övertygelse om att ett blodtest kan bevisa huruvida någon är en äkta turk eller ej.

Ändå får den socialdemokratiska regeringschefen hållas med sitt tal om svenska värden. Trots att en elev från grundskolan skulle kunna komma med en invändning som sätter punkt för detta nonsens.

Det räcker att eleven läser högt ur skolans läroplan, kapitel 1: ”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. […] I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.”

Kristen – ej svensk

Här görs kopplingen mellan demokratiska värderingar och den kristna traditionen. Kristendomens vagga står inte i Sverige, men är roten till den västerländska humanismen.

Sverige är en liten del av västerlandet och utgör ett område som långt efter andra länder tog emot det kristna budskapet. Stefan Löfven var statsminister när läroplanen för grundskolan reviderades vilket skedde förra året.

Det är således inget bortglömt dokument med förlegade formuleringar. Ändå verkar just nämnda koppling inte tas med i det politiska arbetet.

Hårdare krav för vilka?

Regeringen har meddelat att det statliga stödet till civilsamhället ska utredas. Inriktningen för utredningen är att ”kraven på demokratiska värderingar bland samfunden skärps”.

Ingen torde invända mot en granskning som förhindrar att statligt stöd undergräver demokratin.

Men det är en oerhörd skillnad på en sammanslutning som metodiskt arbetar mot det demokratiska samhället och ett samfund som motsätter sig samkönade äktenskap med hänvisning till religiösa urkunder.

Men görs den skillnaden? Den politiska debatten ger inget entydigt svar och därför måste frågan ställas om politikerna tänker ta hänsyn till den grundlagsskyddade religionsfriheten.

Grundlagen – viktig ibland

I debatten om innehavsförbudet på 1990-talet var grundlagen okränkbar. Det påtalades av alla som motsatte sig en kriminalisering av innehav av barnpornografi.

Men var finns de som i dag talar om grundlagens helgd för att exempelvis låta präster och pastorer fortsätta predika om äktenskapet som ett förbund förbehållet en kvinna och en man?

Om hänsynstagandet till grundlagen är upp till den som uttolkar lagen är det unikt. Och kanske är det kännetecknet för de svenska värden som statsministern talar om.

Men det finns redan ett ord för det: opportunism. Statsministern talar om svenska värden. Men vilka värden är det som är unikt svenska?