Wallström söker efter billiga poäng

Margot Wallström är inte omedveten om vad Trump står för i säkerhets- och utrikespolitiken. Tvärtom ger utrikesministern gärna tjuvnyp på utländska stater för att plocka billiga politiska poäng. Nu blev det USA.

Utrikesminister Margot Wallström har gjort det igen. För en person med arbetsuppgiften att vara Sveriges chefsdiplomat är det obegripligt att det ena plumpa uttalandet tillåts följas av det andra.

Desto mer avslöjar det den rödgröna minoritets­regeringens misslyckanden. Inför riksdagsvalet 2014 lyftes Wallström fram som den internationellt erfarne politikern som skulle skänka strålglans till regeringen och kompensera Stefan Löfvens totala avsaknad av parlamentariskt arbete.

Men kören som sjöng Wallströms lov har tystnat i takt med att har Wallström talat. Ty fel har det blivit. Wallström är troligen den enda utrikesministern i världen som lyckats göra sig ovälkommen hos såväl Arabförbundet som Israel under samma tid.

Gammal ståndpunkt

Därför var det kanske en försiktighetens tanke som låg bakom ett skriftligt svar till Tidningarnas telegrambyrå på en fråga om det ökade stödet för försvarsalliansen Nato bland det svenska folket.

I sitt svar var utrikesminister tydlig då hon citerade statsministern: ”Den militära alliansfriheten tjänar vårt land väl. Sverige ska inte söka medlemskap i Nato.” Ett upprepande av en vedertagen socialdemokratisk ståndpunkt.

Det som är märkligt är att Wallström i svaret om det svenska folkets syn på Nato plötsligt kommenterade den amerikanska presidentvalrörelsen:

”Dessutom är det på sin plats att understryka att Nato domineras av den största medlemmen, USA. Vi vet inte vem som blir amerikansk president i höst. Jag tror vi är överens om att vi inte vill att Donald Trump ska ha ett dominerande inflytande över vår säkerhets- och utrikespolitik”, skrev Wallström.

Felaktigt resonemang

Det är inget förlupet ord utan ett nedskrivet besked.

Lek med tanken att en utrikesminister från valfritt land för två år sedan hade varnat för möjligheten att Social­demokraterna vann regeringsmakten i Sverige. Och det i en skriftlig kommentar till landets största nyhetsbyrå. Men kommentaren är ohederlig.

Wallström gör fel när hon använder Trump som argument mot Nato. Den amerikanske affärsmannen Trump är nämligen den presidentkandidat som klargjort att USA under hans ledning skulle minska sitt engagemang i Nato. De europeiska Natoländerna skulle av Trump tvingats ta ett större ansvar i försvarsalliansen.

Tvärtemot Bush

Trump står för en isolationistisk linje som skulle inne­bära ett definitivt slut för det amerikanska agerandet som världspolis.

Det är en politik som är motsatt den som den senaste republikanske presidenten George W Bush drev.

Av de 17 som kandiderade står Trump ensam kvar som presidentkandidat för Republikanerna och under hela sin valrörelse har han kritiserat de internationella insatser som kännetecknar Bush-tiden.

Saknar förståelse

Därför skulle Trump som president inte gå vidare med det Bush trodde på: stora militära insatser, försök att bygga en arabisk demokrati, missilförsvar i Europa och miljardsatsningar på Afrikanska länder för att bekämpa HIV/Aids.

Med sitt uttalande bevisar den svenske utrikes­ministern åter sin avsaknad av diplomatisk förståelse.

För Wallström är inte omedveten om vad Trump står för i säkerhets- och utrikespolitiken.

Ger tjuvnyp

Tvärtom visar detta än en gång att utrikesministern gärna ger tjuvnyp på utländska stater för att plocka billiga politiska poäng. Nu blev det USA.

Mönstret är detsamma som när den rödgröna regeringen återkommande har använt Israel som språngbräda, oavsett om det handlat om att tillfredsställa en propalestinsk hemmaopinion eller anti­israeliska FN-stater.

Detta anstår inte en regering. Särskilt inte en med ambitionen att sitta i FN:s innersta maktkrets.