Ortodoxa judar – inne men ändå utanför

Relationen mellan ultraortodoxa judar och staten Israel är speciell. Först motsatte de sig återupprättandet av den judiska staten. Sedan fick de en religiös minimistandard införd, vilket gjorde att de nationalreligiösa fick en regering fälld för att ha brutit mot sabbaten.

Ändra reglerna för flyttskatterna

Många bor kvar i för stora hus på grund av reavinstbeskattningen. Det är inte storleken på skatterna som är problemet, utan tidpunkten när skatten tas ut menar fem kristdemokrater i en debattartikel i Eskilstuna-Kuriren.