”Pröva styre med Kristdemokraterna”

Socialdemokratiska kommunpolitiker vill se fler koalitioner med Kristdemokraterna. Även på nationell nivå.
– Redan före förra valet efterlyste jag samarbete med mitten och nu gör jag det ännu mer, säger Lars Stjernkvist.

”Samverkan är uteslutet”

Ibland måste man vara pragmatisk och välja den lösning som står till buds. Men KD och S står alldeles för långt ifrån varandra för att samarbete i riksdagen ska vara önskvärt, säger Kristdemokraternas partisekreterare.