Övergreppen som ändrade lagen

Ett internationellt pedofilnätverk avslöjades i Huddinge 1992. Polisen beslagtog över 300 timmar film med grova sexuella övergrepp på barn. Hela Sverige skakades av avslöjandet. Detta är historien om när barnpornografi skyddades av grundlagen och principer sattes framför barns rättigheter.

KD bakom förbud mot innehav

Att kriminalisera innehav av barnpornografi är ett för drastiskt ingrepp i de grundläggande demo­kratiska friheterna menade justitiedepartementet efter barnpornografihärvan 1992-93. Den moderata justitieministern höll med. Kristdemokraterna är de första som kräver en lagändring.