Viktigt arbete i utskotten

Trots att Kristdemokraterna är riksdagens minsta parti har man fått förtroendet att leda socialutskottet och civilutskottet. Ointresset från regeringen när det handlar om vård- och omsorg liksom bostadsfrågor har varit påtagligt efter valet 2014.