Oro inför utredning

Tidigare samfundsminister Stefan Attefall varnar för följderna av den nyligen tillsatta utredningen av statens stöd till trossamfunden. Han ser en uppenbar fara för att samfunden börjar användas för statens syften.

Utredaren: Stefan Attefall har rätt

Regeringens utredare Ulf Bjereld håller med Stefan Attefall om att utredningen av statligt stöd till trossamfund väcker krafter som vill stoppa stödet.
– Jag delar också bedömningen att det finns en inriktning som vill att staten inte alls ska ge pengar till samfunden, säger han.