Ett år med Poletik

För ett år sedan kom första numret av Poletik ut – en helt ny tidning, inriktad på opinionsbildning och fördjupning ur ett kristdemokratiskt perspektiv. Ett spännande första år där många intressanta frågor har lyfts fram i ljuset.

”Det behövs en ny flyktingpolitik”

Kristdemokratiska ungdomsförbundet anser att FN:s flyktingkonvention är förlegad. Den fungerar inte i dagens globaliserade värld. Alla aktörer behöver hjälpas åt menar KDU som nu föreslår ett antal reformer.