”KD hade dämpat flyktingkrisen”

Hade riksdagen genomfört de åtgärder som Kristdemokraterna föreslog redan 2014 skulle situationen hösten 2015 med stora flyktingströmmar ha kunnat undvikas. Och de drastiska skärpningarna i migrationspolitiken inte ha behövt göras, tror Aron Modig, KD.

Spelet bakom stolen

Den 28 juni valdes Sverige in i FN.s säkerhetsråd, med sex rösters marginal. Något som inte är lika känt är att Sverige tog hjälp av den palestinske utrikesministern för att få afrikanska röster.