Klansamhället krockar med Sverige

Klansamhällen har inga hierarkier och är på gränsen till anarki. Västvärlden förstår inte detta och gör ständiga missbedömningar av händelser i länder med klanstrukturer. Libyen med Gaddafi är ett tydligt exempel. Men hur ska människor som är vana att förlita sig på klanen för rättskipning få tillit till det svenska samhället?