Fälth: Insamling behövs

Den 7 september offentliggjordes nyheten att Kristdemokraterna vill sälja Poletik. Maria Fälth från Stockholms partidistrikt uppmanar nu de lokala organisationerna att gå in med ekonomiskt stöd.
– Poletik behövs för debatt, information och kunskap, säger hon.