”Hellre realist än idealist”

Christian Carlsson är den sjunde ordföranden under sin tid i Kristdemokratiska ungdomsförbundet. Som veteran i förbundet konstaterar han att dagens KDU gör en annan tolkning av den kristdemokratiska idétraditionen än vad man gjorde i början på 2000-talet.

”Vinsttak är inte lösningen”

Om Ilmar Reepalus förslag om vinstbegränsningar i välfärden blir verklighet hotas en viktig sektor som i stället behöver expandera och utvecklas för att möta kommande utmaningar inom vård, skola och omsorg, varnar Jakob Forssmed, KD, som menar att det finns bättre lösningar för att säkra kvaliteten.