Syriens diktator fick nej

Lars Adaktusson mötte Syrisk-ortodoxa kyrkans patriark i Damaskus, men vägrade att träffa Bashar al-Assad.
– Att sitta ner med företrädare för en regim som så brutalt har mördat sin befolkning är inte tänkbart, säger han.

”Förlust att inte ha Poletik”

KD:s partisekreterare hoppas att Poletik slipper läggas ned:
– Vi står vid ett vägskäl. Nu öppnar vi möjligheten för andra att äga Poletik, säger Acko Ankarberg Johansson.

”KD hade dämpat flyktingkrisen”

Hade riksdagen genomfört de åtgärder som Kristdemokraterna föreslog redan 2014 skulle situationen hösten 2015 med stora flyktingströmmar ha kunnat undvikas. Och de drastiska skärpningarna i migrationspolitiken inte ha behövt göras, tror Aron Modig, KD.

”Det behövs en ny flyktingpolitik”

Kristdemokratiska ungdomsförbundet anser att FN:s flyktingkonvention är förlegad. Den fungerar inte i dagens globaliserade värld. Alla aktörer behöver hjälpas åt menar KDU som nu föreslår ett antal reformer.

”Ta emot de som flyr”

Tonläget hos mannen på andra sidan bordet är milt men samtidigt uppfordrande.
– Ta emot dem. Älska dem. Betjäna dem, säger han.
Budskapet är avsett för Europas politiker och det rör flyktingarna från Mellanöstern.

Kritisk mot migrationspolitiken

Magnus Jacobsson välkomnar en högerpositionering i politiken men avfärdar Kristdemokraternas migrationspolitik.
– Väldigt många kristdemokrater ute i landet känner inte igen sig, säger han.

Oro inför utredning

Tidigare samfundsminister Stefan Attefall varnar för följderna av den nyligen tillsatta utredningen av statens stöd till trossamfunden. Han ser en uppenbar fara för att samfunden börjar användas för statens syften.

Utredaren: Stefan Attefall har rätt

Regeringens utredare Ulf Bjereld håller med Stefan Attefall om att utredningen av statligt stöd till trossamfund väcker krafter som vill stoppa stödet.
– Jag delar också bedömningen att det finns en inriktning som vill att staten inte alls ska ge pengar till samfunden, säger han.