Svensson: Samtalet förändrade mitt liv

Varför ska ett parti ha en papperstidning? Min viktigaste punkt är att det ger en möjlighet att föra en intern debatt, både genom reportage, debattartiklar och insändare. Det är förenat med sorg att partiet nu valt att avsäga sig denna möjlighet.

Uppdraget har inte upphört

Kristdemokraterna kom som nybildat parti snabbt till insikt om att en politisk rörelse behöver förklara sina ståndpunkter och skapa sin egen berättelse. Detta är lika angeläget i dag. Kanske behovet rentav är ännu större nu givet sociala medier där antalet aktörer är obegränsat.

Trixe: Försök stå ut

År 2016 närmar sig sitt slut. Det har varit ett lärorikt politiskt år. För det är när vi ställs inför det oväntade, när vi blir överraskade, eller i ännu högre grad när vi blir besvikna, som vi tvingas tänka till och söka efter sätt att förhålla oss till det nya.

Castro var inte ensam om välfärd

Fidel Castro var en hänsynslös diktator som sökte makten framför allt. Försöken att skönmåla honom genom att framhålla reformer han genomfört, kan aldrig ske på bekostnad av helhetsbilden. Den som gör det måste samtidigt skriva om historien när det gäller Adolf Hitler.

Maskrosornas krig pågår

Hur många konflikter klarar Miljöpartiet av och hur många av de gröna klarar pressen? Det finns ett fundamentalistiskt drag i partiet – som märks i de inre strider som nu pågår.

Ge äldre rätten att välja rätt

Sju av tio äldre får inte välja mat och dryck i kommunernas äldreomsorg. Trots att äldres välbefinnande har en tydlig koppling till måltiden så väljer äldreminister Åsa Regnér, S, att inte satsa på att öka äldres valmöjlighet av mat.

Jonsson: Även populister kan ändra sig

För 16 år sedan blev Jörg Haiders parti den stora valvinnaren i Österrike genom att gå emot det politiska systemet och underblåsa människors rädsla. Samma strategi förde Trump till Vita huset. Precis som i exemplet Österrike har Trump redan backat från flera vallöften.