Sverige behöver en kommunal poliskår

Nya villkor kräver att en kommunal polis upprättas. Den ska arbeta brottsförebyggande genom hög synlighet och närvaro. Detta skulle öka medborgarinflytandet, vilket är av största vikt för att polisen skall behålla sin legitimitet.

Våra folkrörelser behövs

Det civila samhället behövs mer än någonsin. Risken finns dock att nischade enfrågeorganisationer stjäl uppmärksamheten från traditionella folkrörelser. Detta kan på sikt hota demokratin.

Välj Christian Carlsson till KDU-ordförande

Christian Carlsson är en slitvarg som har gått den långa vägen i KDU. Idag arbetar han som politisk sekreterare i Stockholms stadshus och har goda kunskaper om hur medieklimatet fungerar. Han är rätt kandidat för en framgångsrik valrörelse.

Kd svek de mest utsatta på flykt

Genom ett klubbslag i riksdagen har Sverige blivit ett kallare land. Som beslutsmässigt och formellt och ironiskt nog endast krävde en uträckt arm. Vi har definitivt gått på myten om att ”våra medborgare kommer att få det sämre” om vi skyddar och tar emot fler behövande.

Jag sörjer ett ungdomsförbund

Jag har aldrig tidigare upplevt mig stå så långt från KDU:s politiska framtoning som nu. Det är med sorg jag upplever att KDU under senare år taktfast marscherat i en så entydig högerriktning att man numera ofta kan uppfattas som ensamma på den bortre flanken.

Våga fråga barn om övegrepp

Ett av fem barn i Sverige uppger att de utsatts för ett sexuellt övergrepp. Övergreppen lämnar spår i ett barns kropp och själ, men alldeles för få barn får det stöd som de behöver och har rätt till.