Uppdraget har inte upphört

Kristdemokraterna kom som nybildat parti snabbt till insikt om att en politisk rörelse behöver förklara sina ståndpunkter och skapa sin egen berättelse. Detta är lika angeläget i dag. Kanske behovet rentav är ännu större nu givet sociala medier där antalet aktörer är obegränsat.

Castro var inte ensam om välfärd

Fidel Castro var en hänsynslös diktator som sökte makten framför allt. Försöken att skönmåla honom genom att framhålla reformer han genomfört, kan aldrig ske på bekostnad av helhetsbilden. Den som gör det måste samtidigt skriva om historien när det gäller Adolf Hitler.

Maskrosornas krig pågår

Hur många konflikter klarar Miljöpartiet av och hur många av de gröna klarar pressen? Det finns ett fundamentalistiskt drag i partiet – som märks i de inre strider som nu pågår.

Ge äldre rätten att välja rätt

Sju av tio äldre får inte välja mat och dryck i kommunernas äldreomsorg. Trots att äldres välbefinnande har en tydlig koppling till måltiden så väljer äldreminister Åsa Regnér, S, att inte satsa på att öka äldres valmöjlighet av mat.

En annan del av verkligheten

Förr rådde en kollektivistisk syn på äldre som inte tog hänsyn till den enskilda människan. Numera blir de äldre tillfrågade om sitt välbefinnande genom årliga brukarundersökningar. Detta är en av fleras reformer som Kristdemokraterna ligger bakom.

En annan del av verkligheten

Kristdemokratisk politik ligger bakom dagens brukarundersökningar av hemtjänsten liksom utredningen om värdighetsgarantin för äldre. Detta är värt att komma ihåg. Både för de som vill bortförklara behovet av Kristdemokraterna i svensk politik och de som vill lyfta fram insatser som partiet har gjort i närtid.

KDU har hoppat i galen tunna

KDU beslöt på sitt riksmöte att man vill tillsätta en utredning i syfte att utreda ett namnbyte på Kristdemokraterna. Ungdomsförbundets nya linje förvånar. De borde istället känna en stolthet över kristdemokratins viktiga roll.