Syrien kan lära av Tyskland

Om demokratin ska få fotfäste i Syrien efter ett krigsslut måste den förankras hos det egna folket genom försoning. Tyskland är ett exempel på hur ett söndrat land kan lyckas.

Som man bäddar får man ligga

Redan i mars hade Trump fått ett utrymme i amerikanska medier som motsvarar värdet av två miljarder dollar. Nu begås nya fel när journalister öppet börjar agera mot Trump. Det spär på det medieförakt som hans anhängare hyser.

Rätt angrepp på SD

Kristdemo­kraterna har vid flera tillfällen visat på Sverigedemokraternas tillkortakommanden. Både när det gäller politiker och politiken. Att peka på tydliga brister i budgeten är långt mer effektivt än att attackera partiet på Löfvens vis.

Budgeten bekräftar behovet av KD

Tron på att lösningen finns i särskilda frågor, leder lätt till ett jagande efter lediga ytor på spelplanen. Med sin budgetmotion visar Kristdemokraterna att partiets samhällsanalys med människovärdet i centrum, står fast.

Granska biståndet till Kuba

Regeringen väljer att satsa 90 miljoner kronor på att stödja demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet på Kuba. Det är inte möjligt att uppnå genom ett samförståndsavtal med en diktatur.

Planera för nästa mandatperiod

Samtalet om hur Kristdemokraterna ska göra framgångsrikare val måste börja bland dem som i dag har förtroendet att företräda partiet. Det finns inget annat alternativ än att enbart gå till val med en rikslista.