Se värdet i värnplikten

Hotet mot den svenska försvarsmakten är ingen yttre fiende, utan en inrikespolitisk avsaknad av en långsiktig målsättning med det svenska försvaret. Ett återinförande av värnplikten är bra. För mer än försvaret.

Kyrkans märkliga politik

Svenska kyrkan är unik genom sin ständiga kritik mot den enda fungerande demokratiska nationen i Mellanöstern. Så länge som kyrkan gör tveksamma politiska utspel men drar sig från att tala om kristen tro – har den misslyckats med uppdraget.

Anhörigvården måste prioriteras

Vänsterpartiets nya utspel är så nära ett plagiat som man kan komma. Visst kan det vara så att partiet har kommit på bättre tankar. Men det kan också vara ett blint taktiserande. Oavsett skäl behöver anhörigvården föras upp på agendan.

Våga tro på vägda kissblöjor

En färsk undersökning visar att rödgröna politikerna väljer ideologiska skygglappar framför fakta. Trots att kvaliteten på privat drivna äldreboenden är högre vill man nu försämra villkoren.

Kan Nato hålla ihop?

I Sverige diskuteras Nato mestadels utifrån hur vårt land påverkas av ett medlemskap i försvarsalliansen. Det skulle vara hälsosamt för debatten om man även intresserade sig för till­ståndet i Nato, där sammanhållningen nu utmanas.

Självcensur i Prides kölvatten

För två år sedan ansåg Prideledningen att det behövs en debatt om hbtq-personers rättigheter. Det är bra. Det är djupt oroväckande att en sorts självcensur har kommit att uppstå som följd av en ensidig kultur.

Dags för Alice Bah Kuhnke att avgå

Alice Bah Kuhnke är selektiv när det gäller kommunismen och nationalsocialismen. Men ett större bekymmer är hennes totala avsaknad av förståelse för att hon genom att avdramatisera begrepp som är förknippade med massmord trivialiserar innebörden av dem.

Partiledarna vet för lite om EU

Att reformera EU som nu skakas i sina grundvalar genom ändringar i dess fördrag är fel väg att gå. Det skulle skapa ännu mer förvirring. Det är tragiskt att politiska ledare försöker plocka populistiska poäng genom att attackera själva EU-tanken.