KDU står fast vid sina rötter

Magnus Jacobsson utmålar KDU som det tydligaste exemplet på vad som hotar ”den kristdemokratiska kristdemokratin”, men han misstar sig. Vi vill också ha en samhälls­gemenskap där det råder solidaritet mellan människor och där vi känner ett ansvar inte bara för oss själva och den egna gruppen.

En annan del av verkligheten

Förr rådde en kollektivistisk syn på äldre som inte tog hänsyn till den enskilda människan. Numera blir de äldre tillfrågade om sitt välbefinnande genom årliga brukarundersökningar. Detta är en av fleras reformer som Kristdemokraterna ligger bakom.

En annan del av verkligheten

Kristdemokratisk politik ligger bakom dagens brukarundersökningar av hemtjänsten liksom utredningen om värdighetsgarantin för äldre. Detta är värt att komma ihåg. Både för de som vill bortförklara behovet av Kristdemokraterna i svensk politik och de som vill lyfta fram insatser som partiet har gjort i närtid.

Dags för miljöpolitisk nystart

Kristdemokraterna har i de senaste valen haft svårt att attrahera unga väljare. För att framstå som ett mer attraktivt parti för denna målgrupp, som ofta har ett större miljöintresse än äldre, är det angeläget med en nystart för klimat- och miljöpolitiken.

”Vi måste tillbaka till rötterna”

Det pågår en strid inom Kristdemokraterna där klassisk kristdemokrati och konservatism kämpar om vilken idétradition som ska påverka partiets politik. Det blir problematiskt när diskussionen hyssjas bort med att alla är lika goda kristdemokrater.