Storsatsning på kulturkvarter

Örebro ska få ett kulturkvarter, vilket är en av de största byggprojekten i staden på 50 år.
– Örebro ska vara en tillväxtkommun lång tid framöver och då är den här typen av satsningar nödvändiga, säger Lennart Bondeson, KD, kommunalråd med ansvar för kulturfrågor.

Satsar på företagsklimatet

David Lega, KD, oppositionsråd i Göteborg är stolt över sitt partis 15 förslag som ska göra Göteborg till Sveriges främsta storstad för företag och en av de främsta kommunerna.

Nu införs vårdserviceteam

Nyanlända i Markaryd får nu möjligheten att jobba i vårdserviceteam inom äldreomsorgen. Satsningen fick stöd av ett enigt kommunfullmäktige, vilket glädjer kommunalråd Bengt Germundsson, KD.

Fälth: Insamling behövs

Den 7 september offentliggjordes nyheten att Kristdemokraterna vill sälja Poletik. Maria Fälth från Stockholms partidistrikt uppmanar nu de lokala organisationerna att gå in med ekonomiskt stöd.
– Poletik behövs för debatt, information och kunskap, säger hon.

Klansamhället krockar med Sverige

Klansamhällen har inga hierarkier och är på gränsen till anarki. Västvärlden förstår inte detta och gör ständiga missbedömningar av händelser i länder med klanstrukturer. Libyen med Gaddafi är ett tydligt exempel. Men hur ska människor som är vana att förlita sig på klanen för rättskipning få tillit till det svenska samhället?

Poletik till försäljning

– Vi har för små resurser att fortsätta som nu. Vi behöver hitta andra partners eller ägare, säger Stefan Attefall, tidningsstyrelsens ordförande.