Om Poletik

tidningar2

Namnet

Poletik är en sammanslagning av orden politik och etik. Namnet visar att tidningens fokus är på politik och etiska frågor. Det går också att utläsa namnet i två delar: pol och etik. Inom politiken finns olika motpoler, oftast uppdelade i vänster och höger. En etisk mot­svarighet skulle vara ont som motpol till gott.
Poletik ersatte tidningen Kristdemokraten som sedan år 1979 funnits som veckotidning.

Inriktning

Huvudinriktningen på innehållet är nationell och internationell politik genom att spegla stora samhällsutmaningar och värderingsfrågor samt att ge utrymme för debatt. Poletik är ett fristående kristdemokratiskt opinionsbildande magasin. Sista numret av Poletik kom ut den 21 december 2016.

Ägare

Samhällsgemenskaps Förlags AB. Majoritetsägare av förlaget är Kristdemokraterna.